ساير بخش ها
  • دكتر مهرداد ضرغامي (دكتراي علوم آزمايشگاهي)
    about us
    مسئول فني آزمايشگاه دانش مدير عامل مركز تصويربرداري پزشكي تابش پرتو
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت متعلق به كلينيك فرجاد مي باشد